Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

GJV Diesel Service BV besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan GJV Diesel Service BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. GJV Diesel Service BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van GJV Diesel Service BV. En de door verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) via onze contact- en onderdelenformulieren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GJV Diesel Service BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GJV Diesel Service BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en/of onderdelenformulier op de website aan GJV Diesel Service BV verstrekt. GJV Diesel Service BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw vraag / opmerking
  • Uw IP adres

Waarom GJV Diesel Service BV uw gegevens nodig heeft

GJV Diesel Service BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan GJV Diesel Service BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een aangenomen opdracht.

GJV Diesel Service BV gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Hoe lang GJV Diesel Service BV gegevens bewaart

GJV Diesel Service BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

GJV Diesel Service BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van GJV Diesel Service BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GJV Diesel Service BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees hier meer over onze cookies.

Google Analytics

GJV Diesel Service BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GJV Diesel Service BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GJV Diesel Service BV heeft hier geen invloed op. GJV Diesel Service BV heeft Google geen toestemming gegeven om via GJV Diesel Service BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gjvdieselservice.nl. GJV Diesel Service BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

GJV Diesel Service BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GJV Diesel Service BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GJV Diesel Service BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GJV Diesel Service BV op via info@gjvdieselservice.nl. www.gjvdieselservice.nl is een website van GJV Diesel Service BV. GJV Diesel Service BV is als volgt te bereiken:

Adres: Moerbei 10, 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24315503
Telefoon: 0184 67 92 25
E-mailadres: info@gjvdieselservice.nl